Favorite Places in Georgia - Marty Thornton Photos

Near Ushguli.

1012BW