Georgian Portraits in Black and White - Marty Thornton Photos

Otari on his 80th birthday.

otaribak